• Name: Karina
 • From: Dnipro
 • Age: 31
 • Name: Anastasia
 • From: Dnipro
 • Age: 30
 • Name: Ekaterina
 • From: Dnipro
 • Age: 32
 • Name: Vladislava
 • From: Dnipro
 • Age: 31
 • Name: Inna
 • From: Dnipro
 • Age: 33
 • Name: Liudmila
 • From: Dnipro
 • Age: 39
 • Name: Anastasia
 • From: Kiev
 • Age: 27
 • Name: Yulia
 • From: Dnipro
 • Age: 30
 • Name: Viktoriya
 • From: Dnipro
 • Age: 31
 • Name: Karina
 • From: Dnipro
 • Age: 23
 • Name: Alla
 • From: Dnipro
 • Age: 38
 • Name: Tatiana
 • From: Dnipro
 • Age: 32
 • Name: Olga
 • From: Dnipro
 • Age: 26
 • Name: Karina
 • From: Dnipro
 • Age: 28
 • Name: Anna
 • From: Dnipro
 • Age: 25
 • Name: Alena
 • From: Dnipro
 • Age: 34
 • Name: Tatiana
 • From: Chernihiv
 • Age: 35
 • Name: Alexandra
 • From: Kiev
 • Age: 32
 • Name: Julia
 • From: Dnipro
 • Age: 34
 • Name: Alla
 • From: Kiev
 • Age: 25